Similar regions between promoters of yvcE

sub TTTTACACGCTTAAGAAAAATGACAAATGATGTGTGACTTGACATCTGTTTGAAACATAA hal ............................................................ ste TTTTGAAAGTGTAAAAAAGA.......TTATGTGGCAGTTGA..TCTTTTTGGAA...AA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATGTAATAAAATTTATCGCTAATTTGTCGAAACTTGATGGTATAATGATTCTCGTACATA hal ...........TTTATCGG-AATGTGGGGAAGCGTCATGGTACAACAATTTTGGTGGACA ste GTGTAAAAAA...........ATTTGGGGAAGCGTCATG..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGGAATTAGTGTTTTTTACATATGATGTGAAATAAACGCTATACAACCAGAAT-AAGAG- hal AG...............ACTTTTTATTTTCGTTAACCCCTGTAACACCA........... ste .........................................TACAACGTGTATCAAGTGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATGCACAGAATAATTAACCATAAACAACCATCATTCCTCGTAGAGTATGAGGAACGAAAC hal .............................................TATGAGGA....... ste ATGAACAG............TAAAAAAGAATCAT.......AGTGTATGAACAGCG.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGATGTTCAAAATACGATTCCAAATGAGGACAGGTTCACAGTAAAAGGGAGGATATAAA hal ...AAGTTCAAAA.............GTGGACAAGTTCAAA................... ste TTGAAAGTGTAAAAAAGAATCATAGGGAG............................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...