Similar regions between promoters of yvcT

sub TTCAAAAAAAGACACTATAATTGGACTGTAGAATCAAAACATAAACATTTATATCTTTCA hal ....AAAGTAGACGGGAAAATGGGGC--TAGCATTAAAGCTACAAG----ACATCTTAAA ste ...AAAAAACGAC..................................TTTTTTTCGGCCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAGATA--ATAAAATTTATATTTAATGCATCCTATAATCCGGCTGCAGTTCGTATATCGA hal AAAATA--CTCCTAATCATA........................................ ste AAGTTGTGATAAGATTTAGAAAAAATGAA.......ATCCGCCTGCCG............ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGATTTGTCTGACAAAAAATATGGGTGAATTCTGATAA---TTAAAAAACTTTTTTAAGC hal .................AAAATGGGGCTAGCATTAAAG---CTACAAGACATCTTAAA.. ste TGATAAGATTTAGAAAAAAT.......AGTTGTGATAAGATTTAGAAAA...TTGTGATA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGATTTAGCTGTTCGATCTTCATTTTAAGTTCAAAAGAACCAGAAAT--TAAAAAAACGC hal ..............................TTAAAGCTACAAGACATCTTAAAAAAATAC ste AGATTTAG...................................AAAC--GAAAAAACGAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCTATATTTTTAACATCTATTTATTTTCGATATAATGAATTAGACAACAGCCATAAAGG hal TCCTA.......................................ACAATAATGAGGAAGG ste CGCT.....................TTTAGAAAAAATGAAGTGG................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGGAGCC hal AGGAG.. ste ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...