Similar regions between promoters of yvfV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTACGCTGGAGCTCTATTTATCTCAAGGCACAGTTCGAAACTATATCTCAGAAATCATC hal .TTTCGCAGGAGC.........................AAACAACATCGAAGAAA..... ste ..................................TTCGAAACAA................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAAGCTTAATGCGAAAAATCGGACAGAAGCCGCCAGCATCGCTGAGGAAAAGGGCTGG hal ................AACATCGAAGAAAAG............................. ste .....GTTTTTTGCGAAAAA.............................AAAATGGTTTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATCTAACCATATACTGCACTCCTGGGAGATCGGGAGTGTTTTTGATATGCCACAAATGAA hal .............................TCGGTATCGGCTTTAATAT............ ste TAATAGACATATAGT..................GAGTGCGTTT--TTTGCGAAAAAAGA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATATCCCTAGAAAACTCTTTCCTTCCATTGTCAGAATAGTGTACGATATTCATATAGTT hal ............................TTTTCGGTATCGGCTTTAATATTGGAACGATA ste .............................TGAAAAAATGGTTTATAATAGACATATAGTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTTTAACTCAGGTCATCAGATGACCTGATCATATATTGGGGATGAGAGAGGGGTTCATC hal ATGGCTATTCTCGTCATCA..........................ACAGCTGGGTTGATC ste AT..........GTCATCAGATGACCTGCTCA............................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...