Similar regions between promoters of yvgM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATAAAACAGATGCCCTAGTCTCGAAAAAGGTCAACATTGTTGACGAGGCAAAAGCAGATA hal .........................AAAGGTCA..ATTGTAGAGACGGCCGAGGAAGGGA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACACAGCCCAATTGTCTATCCGTTAGGAATCGTAAAAGATACAAAACACCGTAAGGAAG hal TGCATACTCCAGTTAAGTATCCATTAGGAATAGTAGATGGAAGCTCGCAGCGAGAGGAAG ste .............................ATTGTAAAA-AT-CATCACAGCGAGAGAGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAGGAATTTTACGAATACCTGCAATCTGATGAAGCAATGAAAGTATTTGAGAAATATG hal CGATGCTTTACTATGATTTCCTACAAACAGAAGAGGCGACAGCGATTTTAACAAAATACG ste TGAAAAAAATCACCGGTTGC-TGTTTTTTGTGCGAGGCGTCACAATTTTTTCTAAATTGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>> >>> sub GCTTTACTGCCGAG-TAGCATAAGCGCTTCAGAATTTTTCACACCCGTTGTGCTTTCCTT hal GTTTTACGGATTTGGTTCCATGATGAACGAGCAGTTTTGGAGCCCGGTCAAGCTTTCAAT ste TTTTTCCT......................AGAGTTTTGGTCACCGGTATGGTTATCGAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAGGTGGCGGCAGTTGCCGGAATTGTTGTCATTATTCTCGGAACACTTGCTGGAGCATG hal AGAAGTCGCTTCACTCTCCTTACTAATTGTTTTCGTTCTTGGGA................ ste AAACGTATCGCTTCTCGCCGGCCTGATCGTCGCAATCCTTGGAACA---GCGGCAGCAAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste G -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...