Similar regions between promoters of yvgY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATTGAGGGCCAGGTCAGAGGCATTCAAAACATGGTGGAAAACGACAGATATTGTGTAG hal ......................................GAAAAGGAGGGATA........ ste .......................ATGAAAAACATTCGGCAAAACGAAAGCCATTGAGTTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATTCTTGTGCAAATTTCAGCTGTTCAGGCGGCAATGAAAAATGTGGCGCTTCATTTGC hal ...........................AGGCGGCTAAACAATATGGTGTGC......... ste A.......GTGAAAATATAAACATTTAAGGAGG-AATGGATGATG..GCGCTTCGTTTG. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGAGGATCATGCCCATCATTGTGTAGCAGATGCCATCAAAAGCGGAGACGGGGAACAGG hal ..........TGCCGGTCATTGCG.........................CGCGGATCATG ste ................................GCCATCGAGACCGCGGACGTG....... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub CCATTTCTGAGCTTTTGGACGTATTTAAAAAGTTCACAAAATCA-TAAAGCGTTTTTTAT hal TCATT...............................CAAGGTTA-TGAAGCGGTTTTT.T ste ..........................AAACATTCGGCAAAATCTGTTCTGGGCGTTGTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTAATACCCTACGGGGGTATGGTAGGATGAAAATAGAAAGAATA-AACAGGAGGAATTG hal TGACATACAATAGGGGGGTATAGTACATTG-----TGAGAGAAGAGAAAAGGAGGGAT.. ste TATAATAC....................TGAAAATATAAACATTT-A--AGGAGGAATGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. ste AT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...