Similar regions between promoters of yviA

>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACATATTTTAACT-AGGCGGGAATGTGAAGTGCTGCAGATGCTTGCAGACGGAAAAAGC hal ..............................................CTGACGGTTATAGC ste ...AAATTTGAAATCAGGAAGGAATG.................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACCGCGGTATTGGTGAATCATTGTTTATCAGTGAGAAAACCGTTAAAAACCATGTCAGC hal AACCGAATGATTGGTGAAGCTCTATACATTAGTGAGAAAACAGTCAAAAATCATGTTTCA ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATATTTTACAAAAAATGAATGTAAACGACCGGACGCAAGCCGTTGTGGTCGCCATTAAA hal AATATTTTGCAAAAGATGAATGTAAACGATCGAACACAAGCGGTAGTAGAATCGATCAAA ste ..TCTTTTTGATATAATGGAAGAAAA......................GTTGCGATCAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATGGCTGGGTAGAAATGAGATAGTATAATAGGAGACTTGCCTTTTACTAGGCAGGTCTT hal AACGGTTGGGTAAAGGTACGTTAATCCAAAAAGCGA...........CTTGAAAGGTCTT ste AACGGCTGGGTGGAAGTGCGCTAAT..............................GGCTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTAGGCTGCCGTTTCCCTTACAATAGAGTTATAA-AGCAATAAGGCAGGTATCGAAG hal T....................TACATTAGTGAGAAAACAGTCAAAAATCATGTTTCAAA. ste TGTTTAGG................AAGAAAATTTGAA-ATCAGGAAGGAATG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CT hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...