Similar regions between promoters of yvjD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCAATTACACCAATGTCGAATCAGTAAATGACATTAATGAGGAATGCGCCAAACATTAT hal .................................ATAAGAGAGATGTGGACCGCAAAGCAT ste .......AAACTAGTGTTGATTCGGCAAA............GGAATTGGCCATGCCATTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub TTTA-ACTACTTAATGAAAAACCATAAGCGATTAGGAATTAATCTGACAGATATA---AA hal TGCA-ACGAGTGAGTCTTCAACTTTCA-CTATTGGGCAAGAAT-TAAAGGAAATACCCAA ste GGTAGAATAGAAGATAAAGAATGATGAACGA............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTCGATGCATCTAATCAGCGGGTTATTGGATGTGGATGTAAACCACTATTTAAAGGA hal AAGGTCCATG....................................CAAGAATTAAAGGA ste ...............................GAAGCGGATGGCAAC.............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTTTCACTATCGAATGTCACGCTGTGGATGACGCAAGAGAGATAAACTCTCCTGAGGAT hal ..TTTCACTATTG......................AAGAGAGAT................ ste .........................TGAACGACGCAAGGG.................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATCCAAGCCATTT-----AATATTTGAT--AGAATATGAGTAAC-ATGTTTGGCTTGAGG hal .........ACTT-----AGTTCGTGATCAAGAAAATGATCAAC-A.............. ste ..CCATGCCATTTGGTAGAATAGAAGAT--AAAGAATGATGAACGACGCAAGGGGTGAAG -60 -50 -40 -30 -20 sub CGGTGAGAGATA hal ............ ste CGG......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...