Similar regions between promoters of yvpB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAACCGGGCAGTGTATCTCTCATGCCGTGCGGTTTTTCAAACATAAACATCAACCCGAGC hal .................................................TCATCTCGAGC ste ..................................TTTCAAAAACAATC............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ACCTCCGCTGTTATCTTATGAAGGAAAATTCCGAATCCTTTAGTTCGCTAATATGATAAT hal A........................................................... ste ........TGTTCTCTTGAGAAG..................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATGTTAGCAGATGAAAGAATGAAAATCAACGCTTAACTTCAGTAAGGATATTTTTAGTTC hal .....AGCAGCTGCGAGAATCAAAAGCAACTCGAAATTTTT-TGGGGAAAATGGGAGTTC ste ............GAAAGTGTGAATTTCACCATTT.............AGATTTTCAGTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAATATCCTTCTCCTCATTATGAAAAAATCATGAATAATGTATTAAAGGTACGTAATATC hal A........................................................... ste ................ATTAACGATAAAGTATGGAGAAAGTGTGAA....ACATCAAGTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAAATTCTTTATGTTTGGCATGCTATAATACAAATCAAATAGAGAACAAGGAGATAAAG hal ..........................TAAAACGAAAGAAATCAA-AAGGAGGAGGTAAA. ste TCAAAAACAATCTGTTT........................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...