Similar regions between promoters of yvyF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCCCCTCATTCGCCTGAATAATGAGAAACAGTCAAAGAAAAAGAAAACAGAACGCCTGC hal ..........................................AGAAAACAGAGC...... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTCAGAGTGCATTTTTGATACAAAAAATAATTCAGCAGAAGGTATGAATATCATTTTAA hal ...CACCGTTTATGTTAAAAGGAGAAGCTGAAGCTGTAGAAGGTCGCTCCATTGTTTTGG ste TTTAAGAGTACAAGATCGATTC.................AAGGGCTGATCATCAATAT.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAGACGATCTTTATACAACAGGCGCCACCTTGCACTTCGCAGCCCGCTGCTTATTAGAAA hal TTGATGACGTTTACACAACGGGAGCTACCATTC.........................AA ste ....CAATATTTACACA........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGAAAAGCCGCTTCAGTGTCATCTTTTACCTTGATCAGAAGCTAAATGATTCTGTTTT hal AAGGAGAAGCTG................................................ ste ........GCGGCTTCATAGGCA................................GTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATGCCGATATAATCACTAGAAATTGACACAGGCATATTATCTAATAAGGAGAAAAAAAG hal TACGAGGATGTACTCGCTAGAAA..............TTATGTTAAAAGGAGAA...... ste TATACGG.............ATATTGACATAGACATATTATCGA................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...