Similar regions between promoters of ywcH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTATAGAGAAAGAACAAACGGGAAGCGGGAAGAAACGTGGTCCGATCAAATACTGAACTT hal .............................AAGAACCGTGAGCAGAAAAA........... ste .........AAGAACTAAC....AGAGGGAGGAGAAATGATC.................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGAAGCAAAAGCCGCGTACGTATTTAAATGACTACGTGAAA-GAAAAGGGCTTTAATA hal .....................................................TTTCATA ste ..TGAACCAAAAAACCCG.....AATCAATGGACAACAAGAAACGAAACATCCCATAATA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAACTAAAGCAAACCTCTCCGTCTGGAGGGGTTTTTATGTTTCACGTGTAACATATTCC hal AAAACGA........................GTTCTTAT-TTTCAAAAGAACCGTGAGCA ste AGAACTAA.................GGACTGTTTTTTTTG.................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GACAAATAGGGACATGCTTTCACAAATAAATGGCGAATGATAGGGGACACTGATAAGCAG hal GAAAAATAG................................................... ste ......................CAAATCAATGGACAACAAGAAACGAAAC.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTGAGCGGCTTTGGAGAAAAAATAGGG-GATCAGTGATACGATGAGGATGAGGTGGTAG hal ..................AAAAATAGACAGGTAAGCGAAACGAT................ ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...