Similar regions between promoters of ywfO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCAAAGGTTGAGGTAGGATGCCAATCTTATTGCGGGCCCGGACGGAAAAAATCATTTGC hal .........TGAAATCGGTTGTCACACGTTATGCGGG............ACACCAGTTGG ste ..............TCGGCTGCCAGTCGTATTGCGGCCCAGGGCGGAAAAAGACGTTTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTTGTGAACAATCGCCCGCTGTCAGCTCCGACAGAGGATGAGCTGATTGACAAAGTAAA hal TGATGTGAA................................................... ste TTTCGTCAACAACCGTCCGGTGGCGGCGCTGACGGAAGACGAACTGATTGATAAAATTGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGAAAATAAAAAAGTAAAAACATATTTT-TTCTTAGCCTCGGCCCTCAGGTCAGGCTT hal ................TAAAAACAT..................................T ste CGAAAGGTTGAAAAAGCGATAACCGATCACCTTCTTTGCC---GAAAGAAGGTGA---TT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTGCTTCACAAGATGTGTTTTTCATGAAGA--TGGAACAAATCGCCGGGCAAATTCAA hal TTTTGCATAAAAACATG..TTTTGCATAAAAACATGGAAC............ACATGGAA ste TTTTGTTT------------TTTCCGTCAATAA-TGGAGAAAGACGGAGAAAAAAGTCAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGATGTTTT--CAAAGAATAGAGTCGATATAATAGAAACACGGCTAAAAAAAAGAGGGAA hal CGGTTTTTA--CCAATCCTTTAGT-GAAATGACGAAAACAACGTTAGAAACGAG...... ste CTATTTCTTTGCCAAAAAAAACGGCG-TATAATAGA......GCCAAAAAAAACGGCGTA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGACG hal ..... ste TAA.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...