Similar regions between promoters of ywhE

<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGCTGAAA--CTCCGTTTGTTCTGTATGTAACGTCTTGTTAACCTTCATCGTAATGCCA hal ................................CGTCCGTTTAATTTTGGCCGTAATACCA ste ATGCCAAAATGCTCCGTTTGCTTT..............................ATGCCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAGTTTTTCGTCTGCTTCTCTGTGTACCAAAGTTCGCTCAATTGTCATCTCCCTTTCGAG hal AAATGTTCGGTCTGCTTTTCCGTATACCATAATTCCATTTATTGTCACCTCGATTT.... ste AAATGCTCCGTTTGCTTTTCGGTAAACCACAGTTCCATC..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCTGTATTCATTTATTGTAAGCGTCTTATCAGCTTTTATTCTCGGTTGAAATCTCATTTT hal ......TCCATTTATTGTCACC...................................... ste .................................TTTGCTTTTCGGT--AAACCACAGTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CACCTAAGGAAAAAGTATAGAGGATGGCGGGGAAAAAGTAAAGATGCGTCCTGTTCTGCG hal ............AAGTATATAAGAACAGCACAAAAAAGCAA----GCGAAAT-TTCACCG ste CATC..ATGAAAAAGTATAGAGCAAT-CTAGCAAAAATGCAAGAGG-----------AAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGTTTAAAAACGATCTTTTTTTCTCATAATAGTA-GAAACATAAAAAAAGGGGGAACCC hal TCATTTTACATACTTCTTTTTTTC..ATAACAATT-GAAGTATATAAGAA.......... ste AAGTTTAAAATAAAAAATTTTTTTTCATACTGGTAAGAAAAAGCGGAAAA.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...