Similar regions between promoters of ywiC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< sub CAATATAAACAGATTGAGAATGAAGAAAAGATGGAGACTGATCACATGAACCG---CGGA hal ...........GATTGCGAGTGAAGGAAGGAACCGGAATCAGTTTGGGAAGTGAGTCGAA ste ....................TGAATGAATGATG................ACAG---CGG- -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAAACGTGCCGTTTTTCAGCAAGGTTTCGACAATGGATAGAGGCACTTCATTAAACATAG hal TCAATTTCCCGTGCTTCATCAGCTTTTTAATGATTGGAAGTGAGACTCCTAGAAAGATAG ste TCAACGAGGAGTATGTCCGCGACG.................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAAGTTGTTTCAGAAATAATAAATAGTCACACTGATTCAT-AGGAAAACCTCCTGTGCTA hal GTGTATTTTTCAAAAAGAAAACATAGCGGAACCGCTCCATGAATACATCCTCCTTCGTGA ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGGATAGCTTTAGTGTAGCTCGACTGAGCCTGTACAGCAGTGATGTATTTCACA-GCC-- hal CGTGTACCTTAAGTGTAATCACGAAGACAGAGGTTTGCAGTGACATGGTTCACACGCCAC ste .............TCTCGCTCGGGCGCGTCATGACAGCGGTCA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub -TGTATGATGAATGTCACTTATCAGGAGGGTGAAT-GCATTTATAATGAAAGAAAAAAGG hal TTGTATGAGAAATGTCACTT-TCTCTCGGATCGTTCGTTTTTATAATAGAACAAGA--GG ste .TGAATGATGA.................GGTGAAT-GAAT.............AACGAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGGATTTCG hal AGG...... ste AGTATGTC. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...