Similar regions between promoters of ywiD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGGCAAGCGTAACGGGATAAACCGCTAAGTATAGGAAAAGCCAACCAAGGAAGAGCGGAA hal .....ATCGTCACTGGATAAGCGACTAGATAGAGAAACAACCAGCCAACCGCTAGGGGAA ste ................ACAATCCGCCAAATAT..........................AA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATGCCAAATAACGGGGCCTCCCTTGACCATGCCGAGTAAAAATGGGATCAGCAGCATCG hal GATGCCACCAAACCGCTCCTCCTTTCACCATCCCTAAAACATACGGAATGACGAGCATCG ste TCCGCCAAATA.....................................TGAGCAGCCGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<< < sub CCCACGCCCCGTGCTGCTTCGGAAT-CAGCGCCTTCA--TCGAAATCCTCCTTTTTTCTT hal CCCATGCCCCGTGTTGCTTTGGAAT-CAACATGTTCAAATCGTTCACCTCCTCTTG--TT ste CCAACG...........TTCGGCATACAACGACG-CG--TCGTCATACTCCTTCTTTTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCATTATAAATGCATTCACCCTCCTGATAAGTGACATTCATCATACA---GGC-TGTGAA hal CTATTATAAAAACGAACGATCCGAGAGAAAGTGACATTTCTCATACAAGTGGCGTGTGAA ste T................................ATATTCGGCATACA............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATACATCACTGCTGTACAGGCTCAGTCGAGCT-ACACTAAAGCTATCCTTAGCACAGGAG hal CCATGTCACTGCAAACCTCTGTCT-TCGTGATTACACTTAAGGTACACGTCACGAAGGAG ste ..........................CGAGCT-TCAC....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTTTTCCT hal GATGT... ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...