Similar regions between promoters of ywlD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGACAGAAGAAAAAGCGGGCGTTTATTCCGCTGATTATGTGAAGAGCTGCGGAAGACGG hal ........AGAAAAAGCTGCCGGT...TCCGCCAATTTGATGAACA.............. ste .CGATAGTCGAGAAAACGG...............................CGGAAGACCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTCAGCTTGAGACTGTTGCGGCAGGGCTGTATGATGCTTTGCGCAGCTTTGATGAGAAT hal ............................TATATCACGTGCTCCGCCAATTTGATGAACAA ste ........TAAGGCCGGTCCGGGAGGGAAGAAACATG.................GAGGAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTGGATTTCATTATAGCGGAATCCTTTCCGGATACAGGTGTCGGTCTTGCTATTATG hal AAGGTGGATGTCATTATAGGCGAAACGTTTCCTCGAGAAGGCATAGGGGTGGCGATCATG ste TTGGGGGATGCCGTT............................TCGGTCGTGCGAT.... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACAGGCTGATGAAAGCCGCCGGAGGAAGAGTGATTCGCTGA-AAGCAGTC-------AG hal AATCGGCTAGAAAAAGCTGCCGGTGGAAGGATTATTCAAAGGTAATTCGTTTCATACAAG ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGTTCTAACCCTTTTTGGACACGCATAGGCTAAAAAAGCGGGGCGTGTCCAAGGGGGTT hal CTGTCGTAAATCTCCTCGGACATGCATATGATAAAGTAGTG................... ste ...TTCTAAACTGCCCTGGACGTGCATATGTTTAGCAATAAGGCCG-GTCCGGGAGGG.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTTATGT hal ........ ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...