Similar regions between promoters of ywlF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGTTAAAAGAATATGTCACAGGCAGCCATGGTGATGTCCTCGATCCGTTCGGCGGCTCA hal ..GTTAAATGGCGATGGAACAGGAA................................... ste ..............................................CGTCCGCCGGCGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGACATCTATAAACAAACGCGAGATGAGCTTGAAGAGCTTCTTCGGCAGCTGGCAAAA hal ............AAACGAACGC...........................AGCAAGCAAAG ste CTCGA.....ATAAACTGGCTGGCGAGTTGGTTGAACAG..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCTGAAAAAAGACCGTAGATAAGTTGTCAGAAAATCTGCAAACAGGTCATTTGCAAAT hal AAGCT-AAAGCAAACAATCGAAAAATT................................. ste ........................................CAAATGGGGCATATGAA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCTGCGTGAAGGAGTAGAATATAGTGAAAAGCACAT-CATATGGTGTGAATCAAAGAGCG hal ....................ATAGGGAATAGCAGAT........................ ste ............................ATGCACATGCAAATATGATTCATCGAAAGGAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACAGGCTGCGCGGTCAATAAAGCGGGCGGGCCGCATCACACACGCTGGGAGGAAAAGCA hal ............................................................ ste GAAGGGC...................GCGGGCCGCGGCGCAGACGCAAGAAG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...