Similar regions between promoters of ywnA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTCAAAAATATCAGAAAGCTGAGCAAGCTGGATATGAAGCTGAATTCGGCTTTGCCGAA hal ...........TCAGCAAGTAGACGATGCGACATACGAA..................... ste ................AAGTTGATCAAACTGTAT....AGCGGAACTCAACCA-GTCGGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATTGAGAT--TGATCCAAAAACCTATCAGGTCTTTGCTGACGGGGAGGAATTGTCTTGC hal ............................................................ ste GATTGAGAAAATGGTTCGAAAAC..................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCCTGTCGATTATGTCCCACTTGGACAAAGATATTTCTTATTTTGATAAGACGCGGCC hal ...............GTTCCATTTGACAAAAGA........................... ste .....................................TCGTATTTTG............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGAGTGCATCCGGCCGTTCTATT-GACTAAAAACGGTGCACAAAACCCATGTATTTAGTG hal ......CGTGCGGCCGTTCCATTTGACAAAAGA........................... ste ...........................................ATCCCTCGTATTTTGTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATATTAGATGTTGACAAACGAATCAAATGTAACTATTATAGTTACAACGGTGGTGAAAA hal ...........TTGACAAAAGAATGGGTTATCATTAAGATCATTCTAACGGTGGTGATCA ste T........................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAC hal A.. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...