Similar regions between promoters of ywrE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAGGTGTATGATGCAGAAAAGGGATATATTTTAACGGATGAATTAAAGCCTGCCTCA hal ...................................AACGGTTGACG-AAATCCTGAGCCA ste ....................................ACGGTATAATTAAA.......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGATTGGCGGGAAATCACTATGCCAAGCTGGGGGAAGAATTCACACTGATTCGTCCCAGC hal TTATGGATGTGTACTCA........................................... ste ....................................GAATTCTCACTCCTTTTTCTC... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>> sub TGAAGAGAAGGACTATTTAAATAGAAGAAACTAGTCAAAAAGACCTTATGATTACAAAAT hal ..................AAATATCACAAATTCGACATAA.............AAAAAAA ste .............................................TTCTGATTTCAA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATCGCCTGTAAATAACTGAAAAAATATCAAAAAAAAGAACACCCAGAGCAAGCTCGGGGT hal AGTGCCCGAAATTAA....AAAAATATCACAAA........................... ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTCTTTTATGAAACGTTTTTCCTTTTTCTTCGTATAAAGGTAGATTAGGAGGAATTGGA hal ....TTTTATGAGATGTT.......................................... ste ..TCTTTTACGAACACATCGACCGTTTTTCTGATTTCAACG-AGTTTCTGATGAAT.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...