Similar regions between promoters of ywzB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CACAATTCATTCAGTTCTTCAATCTGTGACTGTCTATAATCATAATAGAATGCAATTGCT hal ............................................................ ste .......................................................TTGCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCCCATTCCTGATCAAAAATTGGCAGGTCCTCACCATATTGCTTTTCAGGCTGAAAAAAA hal ............................................................ ste TTCCA--CCTAGCATGAAAGTTTCAAGGCCTGCGCATTTT.................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<< sub GAATGATTCACATTTGCCAGCTCCTTTCCAATAAAGTATACCATGTAAAAGAATCGCACT hal ........................TTTTGAAAACAGTCTAGCTTATATTAAAA....... ste ....GTTTCACATATGC........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTAAGCGGGGATTAGCCCTAGATTTGGCTGATTATTCCGTTCTGTATAAAATGTAT--CA hal ....................GATATGGGGATTTAGACCCTTTTTTTTGAAA......... ste ....................GCTTTGGCTGCTCGCCGCGTTCCGAAAAAGAGGAAATGCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTTTATCTGTGCTTCTTATATAATA-AGAAAGGGTATGAACGCAGAGAAAGGAGTGTAA hal .............TTGATAAGTAATT-GAACAGGCTATGAA---GGAGAAATGAG..... ste TCGTATGCTTCGTTTCACATATGCTTGAGAAAGAG..........GAGAAAGAGGTGAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAG hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...