Similar regions between promoters of yxiE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGGCGTTGAATTAATCGGATACACATCATGGGGGCCAATTGACCTTGTCAGCGCATCT hal .....................................CAAATCACCTT.........TTT ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTGCGGAAATGAAAAAGCGCTACGGCTTCATTTATGTAGACCGGGACAATGAAGGAAAT hal CCTACTGAAATG..................................AAAAGGTAGGAAAA ste ...............AGGCGCTATGGCT........GGAGAACATGACCATGA....... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAACATTTAACCGCATCAAGAAAAAAAGCTTCAACTGGTATCAGCAGGTTATCGCCACA hal CGAATATTT................................................... ste .....ATTCATCCTCGTCAACAA...................................CA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACGGAGAGAGTCTCTGACAATTTTTTGAAAACTCATGCGCTTCAATTGACAATAACGAA hal .........AGTTTCTAAAAAAGGTAGGAAAACGAAT.........TTGTCTACATCCAC ste AAGGGAGGG.............TTTTCCATTGCTCTTCCTCCCCTGTTCACAAAATCTCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGCAGGCGGACAATAAAAGAGAAAGATGAACCACCCACAGTCCGAAAGGCGGGAAGAGC hal CCGAACGCGGTCACGAGCGGTAAATGAT.................AAAGGTAGGAAAA.. ste AT........................................CCAAAGGGAGGGGAGAAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...