Similar regions between promoters of yyaA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAATGCAGGCAAAAAAGCAATCACGACGCTTGGAGGAGAACTTGAGAATATCCATTCTT hal .......AGGTAAAAAAGAA................GAAAAGTTGTGAATAAC....... ste ...ACGAAGGCGAACGAACGATCA...........GGAGAAGTGACGGCGACGGAAACGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAAGCTGCCTATTGAAGAAAGCGATCGTAATATTATGGTGATACGCAAAATAAAAAATA hal ..............................ATATAAAGGACATAGGTAAAAAAGAA.... ste TCACGTTGCCGTTTGACGAAGGCGAACGAACGATCATTTTCATCCAAAAAATGAGAAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACCTAAGAAGTATCCAAGAAAACCGGGAACTCCTAATAAATCGCCAATTGAAGGGTAAT hal ............................................................ ste CGCCGAACCAATACCCGCGCAAACCGGGAACGCCGAACAAACAACCGATTCA........ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTAGACAGCCTGATATGACAATACCATCATATTTTCATCAAAATTGATGGATGTACAGCA hal ..........................TCAGATCATCATCCACAT......AGGTAGAGCA ste ..............................ATTTTCATCCAAA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGAAAAACCATGAGAAAATAGAATTATAAAAATGGCAGTTTTTAAAGGTGGTGTAGGTAC hal AGAAAGTTGCT-AGCAAAAAGAA................TTTAGAAGGTGGTGTAGG... ste ....AAAAAATGAGAAAA.........................AAAGGTGGTGTAGG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...