Similar regions between promoters of yydA

sub AGAAGAGAACATTTGTAAAAATGGAAGAAAACATCGGAGGATTTGAACATGAAACAAGCG hal ...................AATGGAAATCATCATCGACGAAAAAGAA............G ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TATTATTCTTGTGAAGAACACATCGAAACGGTGCTGGATATGTACATAGACGACCACGAG hal TACAACACTTGCCTTGAACACGTAGAACTCGCAATGGAAATCATCATCGACGA--AAAAG ste .......CATGTGAAGAACATGTCGACATCGCCATTGATCAATATGTAGATGAAACGGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTGCCGCCCGAAATCAGAAAAATCGAACATACTAACAGT--TTATCCCACAGCCTGTGAA hal AAACAGCCCCAATCATCAATCAATTAACAGAAGACGAGCAATTATCC-ACAACATGCGCC ste CAGGCGCCGGATCTCCTGCCTGTGGA------CAACAGC--GAAAA--ACAG--TGCTAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTATGTGGAGACCCCGCAGTATATATAGTGGG-GAACGAATGATCTTACACAAAATACAG hal TTCTGTAAAAACAACGCCATTTATA........................ACAGAAGAC-G ste TTTTGCTCGAAACAAGCTGTATATGTCGTAGGAGGATAACAGTTTTTTCACAACATGTGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAGATATCCACAATTGTGGACAACATATATGAATAACTTGTTTTTAAAGTGGGGATGA hal AGCAATTATCCACAA......ATAGCATATCTGAATAACTT................... ste ATATGTGTTGTGTATATGTGGATAAATCTTGTTGATAAGCTGTTTATAAGGCAGGGGT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CCT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...