Promoter:

spo0F-P2

# of regulatory region 4
Direction -
Start position 3808977
Operon -P2
Profile two-component response regulator
initiation of sporulation (stage 0 sporulation)


Links to
Function analysis ( produced by Japan Functional Analysis Network)
Transcriptional profile of early to middle spolulation (produced by Logick lab.)

Binding
factor
Regulation Location Binding seq.(cis-element) Exp. Author Year
Spo0A Positive -84:-51 CAAAAGAGAAAATGCTCAGAAAA(TGTCGTA)AAGTAGAC DP
SDM
FT
Strauch MA, et al. 1993
Spo0A Positive +11:+53 TT(TGACGAA)AATCATAATATTGGGGTGTAAAATGATGAATGAA DP
SDM
FT
Strauch MA, et al. 1993
SigH

TTATAATTAAAGGAAATAGGAAAATCAAACAGAATACATACAAT ND Predich M, et al. 1992
SigA

ATTTTCAACATAAGTGAATCCTCCTTTATAACGTACAATATCAGTATACA
ACAAAAGAGAAAATGCTCAGAAAATGTCGTAAAGTAGACTATTATAATTA
AAgGAAATAGGAAAATCAAACA
S1 Trach K, et al. 1988
Alignment Result