Transcription factor: SigB

Factor type ND
SWISS-PROT P06574
SubtiList BG10735
Consensus seq. AGGTTT(-35)-N17-GGGTAT(-10)
Comment RNA Polymerase Sigma-37 Factor (Sigma-B). General stress factor sigma.
Link to Phylogenetic profile, Weight matrix, Motif alignment & Similar conserved hexameric motifs

Operon Regulated Gene Absolute position Location Binding seq.(cis-element) Experimental evidence
aldY aldY 3985381..3985421 None ATTCGTTTACATATTGGCTTCAGCGGAAATAGAAGAAGACA Petersohn A, et al. (1999): HB
bmrU-bmr-bmrR bmrU 2492786..2492829 -40:+4 TCTTCGTTTACTGCTTACAGAAAAAGGGGATTATATAACCAGAA Petersohn A, et al. (1999): PE RG
cdd-era cdd 2610606..2610659 -48:+6 TTTTTAGAAATGGGCGTGAAAAAAAGCGCGCGATTATGTAAAATATAAAGTGAT Wang LF, et al. (1984): S1 RO
Song BH & Neuhard J (1989): HM
clpP clpP 3545117..3545180 -45:+19 CATACGATGGTTTGAACCCCTGTATTTTTGGGGAAAATGGGAAAAAGAGACGACTTTGCATATC Gerth U, et al. (1998): PE DB HM
Voelker U, et al. (1994): 2D PAGE
csbA csbA 3614457..3614499 -40:+3 ATGGTGATTGATTTTGGCTGAAAAGGGGTATGGTGTAAGTAGA Boylan SA, et al. (1991): PE DB RG
csbB csbB 930046..930091 -43:+3 AAAAAACAGGTTTAAACGACTTTAAAAAAAGGAATAGCCTTACTGA Akbar S & Price CW (1996): RG
Huang X & Helmann JD (1998): PE RG
csbC csbC 4086914..4086968 None TTTTCAAAACAAATGTTTCAAATGAGATAGGAAATGGGTACTAATCTATTAACTT Akbar S, et al. (1999): RG; binding site mutation
ywmF-csbD csbD 3769337..3769390 None TAACATTAGAATGTTTATTGCCTCTCAGATCGGGAAGTTAACAAGTACACACAT Akbar S, et al. (1999): RG; binding site mutation
csbX-bofC csbX 2838024..2838071 -43:+5 CTAACAGGATTACAATTCAGCAAGCTTGGGTACATACTCCATTGATAC Gomez M & Cutting SM (1997): PE
gcaD-prs-ctc ctc 58706..58747 -40:+2 CGAGGTTTAAATCCTTATCGTTATGGGTATTGTTTGTAATAG Ollington JF, et al. (1981): NB DP RO, in-vitro transcription
Moran CP Jr, et al. (1981): FT S1 RO, dinucleotide priming
Tatti KM & Moran CP Jr (1984): RO SDM
Igo MM & Losick R (1986): RG NB DP
Boylan SA, et al. (1993): RG
Voelker U, et al. (1994): 2D PAGE, HB
Petersohn A, et al. (1999): HB
ctsR-mcsAB-clpC-radA-yacK ctsR 101311..101362 -46:+6 ATCAGCAATCAGGTTTTGTGGACCGGGAAAATGGAAATAATGAAGGATAGAG Kruger E, et al. (1996): NB PE
dps dps 3135740..3135783 -41:+3 AAGAGGTTTTAGCGTACGATATTAAGGGTATACATAGTCATATA Antelmann H, et al. (1997): 2D-PAGE, NB PE DB
gsiB gsiB 493996..494037 -38:+4 TGTTTGTTTAAAAGAATTGTGAGCGGGAATACAACAACCAAC Maul B, et al. (1995): HB PE DB
Mueller JP, et al. (1992): PE RG NB
Voelker U, et al. (1994): 2D PAGE, HB
gspA gspA 3944465..3944503 -37:+2 ACGTGTTTATTTTTTTGAAAAAGGGTATGTAACTTGTAC Antelmann H, et al. (1995): PE HB DB NB
Petersohn A, et al. (1999): HB
gtaB gtaB 3664574..3664616 -40:+3 AAAATGTGTAAAAACATATTGAAAAGGGTAAATAGAGAATAGT Varon D, et al. (1993): PE DB
katE-yxiS katE 4009250..4009293 -40:+4 TAGCAGTTTATATGAAGAACGCCACGGGTAAATGTGCTGTAGAA Engelmann S, et al. (1995): HB NB DB PE
katX katX 3963946..3963999 -47:+7 AAAAAAACGGCTGTTTTAAAATCTTTCCATTCAGGGAATATTGTTACCGTTCAA Petersohn A, et al. (1999): NB PE DB 2D-PAGE
nadE nadE 337773..337823 -42:+9 ACAGTCATGATTCATTTTCATTGATTTAGGGAAATGATCAGTAATAAGGGA Antelmann H, et al. (1997): NB PE
opuE opuE 727777..727821 -38:+7 CAATGTTTCATCGCTTGAATGGCCGGGAATACTTTGTTAGGTTAA Von Blohn C, et al. (1997): PE DB
Spiegelhalter F & Bremer E (1998): NB RG DP SDM
phoPR phoP 2977577..2977622 -38:+8 GTTAAGATGACATAAAATAGAGAAATAGGATGTCGGGGAATTATAA Paul S, et al. (2004): PE, In-vitro reconstitution, DB (unclear result)
relA-yrvI relA 2822029..2822072 -40:+4 TTTGCATTTATTTTATATAATATTTGGCTATTTGAACTTCTGCT Wendrich TM, et al. (1997): PE
rsbRSTUVW-sigB-rsbX rsbV 521577..521619 -40:+3 GAAAGGTTTAACGTCTGTCAGACGAGGGTATAAAGCAACTAGT Kalman S, et al. (1990): PE S1 DB RG
Boylan SA, et al. (1993): PE; Western blot; RG
Voelker U, et al. (1994): 2D PAGE, HB
trxA trxA 2912648..2912689 -40:+2 TCAGGTTTTAAAACAGCTCCGGCAGGGCATGGTAAAGTACAT Scharf C, et al. (1998): PE, 2D-gel
Petersohn A, et al. (1999): HB
yacLMN yacL 108556..108597 -39:+3 TTTCGGTTAAAACCTTATGAATACGGGTATATTAATGTTGGT Petersohn A, et al. (1999): HB PE
gabTD gabD 442324..442364 -37:+4 AACGGATTACTTTTGCTGACAGCGGGAATTAACGGTAATAT Petersohn A, et al. (1999): HB PE
ydaDEFG ydaD 471197..471241 -40:+5 AGCCATGTTTATCCAAAGAGTGTGTGAGGTACACAACAAATAGAC Petersohn A, et al. (1999): PE NB 2D-gel
ydaDEFG ydaG 473296..473335 -36:+4 TTGTTTAAATCTTCCCCGGATGTGGAAAAGTAACAGCGGA Petersohn A, et al. (1999): PE NB 2D-gel
ydaP ydaP 488329..488371 -39:+4 TCCGGGTTTTAAAGCCTTTCTCCTGTGGTATTGAAAAAAGGAA Petersohn A, et al. (1999): PE NB 2D-gel
ydaTS ydaS 492488..492529 None AAGTGTTTCGAAATGATCAGGAGCGGTTATTGATTGGTAAAT Petersohn A, et al. (1999): HB
ydaTS ydaT 493016..493056 None ATGCGTTTTTATTTTTCACCTGCGGGTACCATTTTTATAAA Petersohn A, et al. (1999): HB
dctB-ydbD ydbD 496137..496182 -41:+5 GTTTTTCGTTTATCTTTCTATCGATCGGAAATATAAAAAGAGATAA Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
ydbP ydbP 507828..507872 None CTTTGATTACAGCCAGAGCTGTCTGCAGGGAAACATTATGTTCTG Petersohn A, et al. (1999): HB
ydfO ydfO 596359..596408 -45:+5 AAGACACCGTTTCGTTTTATGAAAACAGGGGAGAACAATTTAAGAGAGAT Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
ydhK ydhK 623921..623962 None TTATGTTTGGCTTTGCAAACAAAGGGGAATAGGACAAACTGC Petersohn A, et al. (1999): HB
yfhKLM yfhK 928069..928111 None ACATGTTTCACCAGCCTGTCAATCAGGGAATACCACTTATATC Antelmann H, et al. (2000): HB
yfkJIH yfkJ 861284..861336 -44:+9 TTCATGAAGGTTTCTTTTTAGAGAAATAGGGGCAAAGAATAGGGAGGTTGCAC Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
yflA yflA 844047..844088 -37:+5 AAAGGTTTATGTTTTTCCATCTATGGGAAATGATTCATAAAC Petersohn A, et al. (1999): HB PE
yhdF yhdF 1021473..1021514 -38:+4 TGGCGTTTATTCATTTCTGTCGTGTGGTAACGTTCAGTATCA Petersohn A, et al. (1999): HB PE
yhdNO yhdN 1029515..1029554 None AAGGTTTAACATTTTTTCCAGAGGGGAAAAGATAGTGAAA Petersohn A, et al. (1999): NB 2D-gel HB
nhaX nhaX ND ND ND Pragai Z, et al. (2002): RG
yjbCD yjbC 1226177..1226224 -42:+6 TAAGGCTGTTTAAACAAGAAGAAATGGGGTATATCTAAAAGTATGAAG Petersohn A, et al. (1999): PE HB
Antelmann H, et al. (2000): PE NB
yjgB yjgB 1284775..1284815 None ACATGTTTCGTTGCAAAAACACGGGGAAACGGAATGGTAGA Petersohn A, et al. (1999): HB
ykgAB ykgA 1371206..1371248 None AATGGTTTAATGATTTTCATGATGAGGGAATAATAAATGTATT Petersohn A, et al. (1999): HB
ohrB ykzA 1381249..1381304 -51:+5 CTCGGCAAACATAGCATGTTTAAAAAGATCAGAAAGGGAAATATAACAACTAGATA Volker U, et al. (1998): PE HM
yocK yocK 2096841..2096890 None CGATGTTTCCATGTTTGACAGAAGGCAAAACGGGAAACAGGATAGAAAGG Petersohn A, et al. (1999): NB 2D-gel HB
yotK yotK 2152613..2152655 None TCTAGTTTCTCTTTTTAAAAGAGTAGGGTATTGCAAACAACAG Petersohn A, et al. (1999): HB
yoxA-dacC yoxA 2000100..2000140 None AACGGTGTTTTTTTATTTGATAGGGGAAAATATAAAATGGA Petersohn A, et al. (1999): HB
yoxCB-yoaA yoxC 2018577..2018617 None TTCTGATTAAAAAAACGGATACAGGGTAATGACATAAGAAA Petersohn A, et al. (1999): HB
ypuBC ypuB 2433561..2433602 None TGCTGATTATACAAAAAGTGGATTGGGAATGATAAAAGAACA Petersohn A, et al. (1999): HB
yqgZ yqgZ 2563660..2563715 -47:+9 CTGTAAATGGTTTAAATGAAAAATGATCCGGGTAGTTATTCTACAAAGAGATGGTT Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
yqhA yqhA 2563172..2563216 None TTCGGTTTTTCACCTGTCCAGAAACTGGGCTAGCTGGATTCGAAC Petersohn A, et al. (1999): HB
yqhQP yqhQ 2540123..2540164 None CTGCGAGTAAAATTTGAAAATAACGGGTATAATGCATGTAGG Petersohn A, et al. (1999): HB
yqxD-dnaG-sigA yqxD 2603292..2603340 -41:+8 ATCCTGGGTTTTTGGCTGTGCCAAAAGGGAATAATGAAAAACAATAGCA Liao CT, et al. (1999): PE
yqxL yqxL 2560701..2560741 None ACTGGTTTAGTGACGCGGTTATTGGGCAATTAAAGAATAAA Petersohn A, et al. (1999): HB
yrvD yrvD 2825417..2825458 None CCATGTTTAAAACCAGTCTTGATTGGGAAAGTTACCTCAATA Petersohn A, et al. (1999): HB
ysnF ysnF ND ND ND Pragai Z, et al. (2002): RG
ytkL ytkL 3009662..3009703 None ATAAGTTTTTCAGCTTTTTAAAAAGGGAAAATAAAAAAAACA Petersohn A, et al. (1999): HB
ytxGHJ ytxG 3047087..3047132 -41:+5 AGTACACATGTTTATGATTGAAGAAAACGGGTAAACAGCAGTATAT Varon D, et al. (1996): PE DB RG, plasmid integration
yvgO yvgO ND ND ND Pragai Z, et al. (2002): RG
yvrE yvrE 3405593..3405633 None AGTGGTTTGGACACCTCTTTGCCGGGAATAACAATATATAG Petersohn A, et al. (1999): HB
yvyD yvyD 3630632..3630680 -42:+7 GATTTATGTTTCAGCAGGAATTGTAAAGGGTAAAAGAGAAATAGATACA Drzewiecki K, et al. (1998): PE NB DB
Eymann C & Hecker M (2001): PE
ywjC ywjC 3817855..3817906 -44:+8 AAAAATAGGTTTACGACTTGTCAGCTTTGGGAACTTAGGCTATATAAGACAA Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
ywmE ywmE 3773591..3773644 -48:+6 TTTTTTATTGGTTTAAAAACAGTTTGGGCGGGAATGATACCCTAAAAAGGGGTT Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
ywtG ywtG 3692978..3693030 -49:+4 TAAAAAGGTTTAATGGCCGGAAAAAGAGGCTAAAAGATTTCTAAAAAAATCCC Price CW, et al. (2001): RACE-PCR DB
yxkO yxkO 3972317..3972358 None TTTTGTTTGAAAAAGAAAAGGGACAGGAAAAATAGGAAAAGA Petersohn A, et al. (1999): HB
yycD yycD 4157968..4158009 None GATCGTTTCGGACAGTAACAAGGCGGGAAAAATGCAATAAAA Petersohn A, et al. (1999): HB
Copyright: Human Genome Center, Inst. Med. Sci., Univ. Tokyo; 1999-2006
Contact: Kenta Nakai